De christelijke gemengde zangvereniging Concordia uit Scheveningen is opgericht op 28 januari 1955. Het koor telt momenteel 50 enthousiaste leden, heeft een gemotiveerd bestuur en een actieve en creatieve activiteitencommissie.

Concordia heeft een breed, overwegend religieus, repertoire. Van negro-spirituals tot bewerkingen van Tom Parker en van opwekkingsliederen tot psalmbewerkingen van Bredewout. Daarnaast zingt het koor ook een aantal populaire liederen. Dit alles onder leiding van dirigent Marcel van Duijvenvoorde, die ook veelal de muzikale begeleiding op zich neemt.

Concordia treedt regelmatig op in kerken en zorginstellingen en streeft ernaar jaarlijks één of twee concerten te geven.

De repetities van Concordia worden gehouden op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in wijkgebouw “Ons Centrum”, Tesselsestraat 59 te Scheveningen.

Concordia is altijd op zoek naar nieuwe leden en nodigt u uit vrijblijvend een keer te komen luisteren en meezingen.